KK Stav Concrete s.r.o. na facebooku! Napište nám

Průmyslové podlahy - Drátkobeton

Betonové podlahy s rozptýlenou výztuží nacházejí čím dál častější uplatnění při projektování a realizaci průmyslových staveb všech typů, ať již to jsou průmyslové budovy, skladovací plochy, administrativní budovy, parkovací stání či zemědělské objekty.

Jejich nespornou výhodou je rychlost výstavby a snížení její ekonomické náročnosti díky eliminaci několika finančně náročných a časově omezujících technologických postupů, jakými jsou vyvazování a vyztužování desky pomocí ocelových rohoží, možnost odpadnutí čerpadla na beton atd.

Podle geologických podmínek, požadavků na statickou a dynamickou únosnost betonové desky a dalších ovlivňujících faktorů je dimenzováno potřebné množství výztuže pro drátkobetonové desky.

V současnosti lze rozptýlenou výztuž použít ve dvou různých modifikacích s různým výsledným efektem. První variantou jsou rozptýlené výztuže v podobě ocelových tažených nebo frézovaných drátků, kde poměr tloušťky k délce dosahuje mezních hodnot 1: 40 (obvyklá délka drátku je cca 50 mm). Druhou alternativou je použití polypropylenových vláken, která se používají do betonů s menšími konstrukční výškou (např. cementové potěry atd., kde působí namísto ocelových rohoží – Kari sítí). Je možno použít rovněž dalších polypropylenových provazců, které zvyšují statickou funkci v dozrálém betonu či eliminují vznik mikrotrhlin v betonu.

Rozptýlená výztuž v podobě tažených nebo frézovaných drátků zlepšuje vlastnosti podlahových betonových desek jak při statické zátěži, kdy dochází k výraznému zvyšování jejich únosnosti, tak i při dynamickém namáhání, kdy se zvyšuje trvanlivost betonových desek.

Princip spočívá ve všesměrné orientaci tažených nebo frézovaných drátků rozptýlených v desce. Pokud podlahové betonové desky uložené na podkladu tvoří polopružný prostor, je kryt z cementového betonu zvýšeně namáhán dynamickým zatížením (manipulačními vozíky nebo jinou dopravou) a tento typ výztuže pak podchycuje všechna napětí v betonové desce.

V daných případech je deska namáhána prakticky všesměrně, zejména tahem za ohybu v kladném i záporném směru. Rozptýlená výztuž dále umožňuje snížit mocnost betonové desky cca o 10 % oproti betonové desce z prostého betonu.

Rozptýlená výztuž bývá v příslušných dávkách podle statického výpočtu přimíchávána do autodomíchávačů, kde dochází k jejímu promíchání do čerstvé betonové směsi.

KK Stav Concrete s.r.o.

Prohlédněte si vzorníky dekorativních podlah.
Vzorníky ral, míchání chipsů, míchání písků.

Míchání chipsů pro dekorativní podlahy

Míchání písků pro dekorativní podlahy

Vzorník RAL pro dekorativní podlahy

Odkazy